X Close
X

बहुमत एकटा भीड़क नाम थिक, एकरा लग विवेक नहि होइत छैक


Politics

“बहुमत एकटा भीड़क नाम थिक एकरा लग विवेक नहि होइत छैक आ’ ओ मनमाना ढंग सँ काज करैत अछि, आओर हमरा भीड़क परवाह नहि अछि।” प्रो. ईशनाथ झा “बहुमत एकटा भीड़क नाम थिक एकरा लग विवेक नहि होइत छैक आ’ ओ मनमाना ढंग सँ काज करैत अछि, आओर हमरा भीड़क परवाह नहि अछि।” ई जबाब […]

The post बहुमत एकटा भीड़क नाम थिक, एकरा लग विवेक नहि होइत छैक appeared first on इसमाद.

(ESAMAAD)