X Close
X

मिथिला क धरती पर भेल छल होलिका क दहन


holikadahan_18_02_2015

पटना। मिथिला मे होलिका दहन कए सम्मत कहल जाइत अछि। आइ पूरा देश मे होलिका दहन होएत। मुदा जाहि ठाम होलिका क दहन भेल अछि आ हुनकर समाधि अछि ओ स्थान क बारे मे लोक कए कम बुझल अछि। पूर्णिया जिला क बनमनखी प्रखंड क सिकलीगढ़ मे एखनो ओ स्थान विराजमान अछि जतए होलिका प्रहलाद […]

The post मिथिला क धरती पर भेल छल होलिका क दहन appeared first on Esamaad.

(ESAMAAD)