X Close
X

मैथिली कए भेटल सम्‍मान, एसटीआईटी परीक्षा मे भेल शामिल


Hindi Day

पटना । बिहार बोर्ड मैथिली भाषा स उतीर्ष छात्र लेलपैघ सनेस देलक अछि। अब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मे मैथिली विषय कए सेहो शामिल क लेल गेल अछि। एसटीआईटी परीक्षा क पेपर-2 मे मैथिली विषय कए शामिल कैल गेल अछि। एहि विषय मे कुल 105 सीट होएत। बिहार बोर्ड क अध्यक्ष आनंद किशोर कहला अछि […]

The post मैथिली कए भेटल सम्‍मान, एसटीआईटी परीक्षा मे भेल शामिल appeared first on इसमाद.

(ESAMAAD)