X Close
X

हम सब बना देलहुं सरकार – 3


evm

सरकार त 23 कए बनत, मुदा पहिल, दोसर आ तेसर चरण मे 14टा लोकसभा क्षेत्रक मतदाता अपन मत द एक प्रकार स सरकार बना देतथि। एकरा एक प्रकार स सरकार क गर्भ धारण कही सकैत छी। मतदानक बाद आब इ बहुत हद तक साफ सेहो देखा रहल अछि जे लोकसभा क तसवीर मे केहन अंतर […]

The post हम सब बना देलहुं सरकार – 3 appeared first on इसमाद.

(ESAMAAD)